Koulutus

Seksuaalisuuskoulutus

 • Kehittää ja edistää seksuaalikasvatuksen järjestämistä
 • Korostaa seksuaalisuuden tärkeyttä hyvinvoinnissa
 • Oikean tiedon lisääminen seksuaalisuuden saralla
 • Lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien aikuisten seksuaalitiedon lisääminen sekä kyky havaita ja kohdata ongelmia seksuaalisuuden alalla

Tavoitteet

 • Yksilön hyvinvoinnin parantaminen
 • Yksilö oppii tarkastelemaan seksuaalisuutta ja eroottisuutta osana kasvua
 • Yksilö oppii erottamaan terveen ja sairaan käytöksen
 • Yksilö pystyy määrittelemään omat rajansa terveellä tavalla
 • Ennakkoluulojen ja tabujen poistaminen
 • Saada tietoa erilaisuudesta
 • Kokea oma seksuaalisuus terveellä tavalla

Työkalut

 • Seksuaalisuuskasvatustunnit
 • Luennot
 • Keskustelut ja ryhmätehtävät
 • Seksuaalianamneesi
 • Pelit, leikit, harjoitteet
 • Elämysradat

Kouluttajien tärkeitä työkaluja ovat myös huumori sekä omakohtaisen seksuaalisen minän työstö ja tarkastelu, joka antaa mahdollisuuden tutkia seksuaalisuutta laajasti itsessä ja ympäristössä.

Seksuaalikasvatustyö on erityisosaamisaluetta. Seksuaalitietoisuus koulutuksen ja luentojen avulla halutaan laajentaa osaamista ja ymmärrystä seksuaalisuuden alueella yhteistyössä mm. oppilaitosten, kuntien ja järjestöjen kanssa.

Koulutus räätälöidään asiakkaan kanssa yhteistyössä ja hinnoittelu määrittyy koulutuksen laajuuden perusteella.