Työnohjaus

  • Oman minän sekä omien toimintatapojen parempi tunnistaminen
  • Työpersoonan ja todellisen minän yhteen sovittaminen
  • Luovuuden käyttö ja sen luomat mahdollisuudet
  • Hiljaisten asioiden esille tuominen ja hiljaisen tiedon käyttöönottaminen
  • Oma jaksaminen
  • Erilaisuus voimavarana
  • Mitä kannan mukanani tarpeettomasti
  • Tarkastellaan ongelmakohtia ja keinoja niiden poistamiseen. Traumojen purkaminen ja esille tuominen on myös suuressa roolissa

Kriisityönohjaus ja -terapia

Uutena palveluna aloitamme akuutit kriisityönohjaukset/terapiat. Tämä palvelu on tarkoitettu erityisesti traumojen kanssa työskenteleville ammattilaisille. Palvelu toimii soittamalla numeroon 044-520 4219. Palvelu on maksullinen.